Samenvatting: Teken de petitie! en stuur je zaden op in deze envelop naar een EU politicus om druk uit te oefenen.

Op 16/1 bezocht ik een info namiddag in Brussel over de nieuwe EU zadenwetgeving, georganiseerd door Vitale Rassen, Velt en Voedsel Anders.

De middag begon met een vrij technische uiteenzetting over hoe de EU wetgeving in elkaar zit en welk voorstel er nu op tafel ligt. Wat ik er van begrepen heb is dat bestaande en nieuwe wetgeving over de handel in zaden herschreven wordt en daarmee verschuift van een richtlijn, waar nationale overheden hun eigen invulling aan kunnen geven, naar een vaste EU brede wetgeving. Over het voorstel dat sinds juli 2023 op tafel ligt wordt nog onderhandeld en daarom is het nu hét moment om te lobbyen en invloed uit te oefenen.

Daarna kwamen verschillende belangenorganisaties aan het woord en werd het duidelijker welke kritiek er is op het voorlopige wetsvoorstel.

  • Het wordt moeilijker/onmogelijk voor kleine boeren om zaden uit te wisselen (zonder zich daarbij te registreren als zadenproducent en aan verregaande administratie verplichtingen en andere regelgeving te voldoen).
  • Het wordt mogelijk een patent te nemen op genetische eigenschappen, zelfs als deze in de natuur voorkomen.
  • Waardoor het werk van kleinere, meer biologisch en traditioneel werkende veredelaars kan worden gestolen door grote bedrijven (door er een technisch element aan toe te voegen en daar een patent op te nemen). Door de patenten riskeren kleine veredelaars schadeclaims en wordt hun werk onmogelijk gemaakt.
  • Hiermee lijkt de wetgeving geschreven voor grote industriële multinationals als Bayer en Corteva en zal het leiden tot nog meer uniformiteit en monocultuur, in plaats van de agro-biodiversiteit en vitaliteit die we zo hard nodig hebben.

In het huidige voorstel is een uitzondering voorzien voor particulieren en verenigingen die zelf zaden kweken en uitwisselen, het houdt dus geen beperking in voor de Velt zadenwerkgroep en moestuiniers die zaden uitwisselen.

Interessant vond ik ook de toelichting van Broederlijk Delen over de bezorgheid van de Alliance for Food Sovereignity in Africa (AFSA) over de nieuwe EU zaden wetgeving. AFSA is bezorgd dat via handelsverdragen en andere mechanismes de EU wetgeving ook in Afrika zou kunnen leiden tot een verschraling van de agro-biodiversiteit. Op deze pagina van Broederlijk Delen wordt dat uitgelegd.

Kortom: tijd om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen om de wetgeving nog een beetje de goede kant uit te sturen! Arche Noah riep daarvoor een petitie in het leven en bedacht een actie om je eigen zaadjes op te sturen naar een EU politicus. Het idee is dat een fysieke envelop met zaadjes meer indruk maakt dan een handtekening. Om mee te doen print je de envelop, vul je hem met zaadjes en stuur je hem op met de post naar een van de vetgedrukte politici in de lijst. Ik geef alvast het goede voorbeeld!

Als laatste wil ik graag nog zeggen dat ik de zadenactivisten een beetje meer heterarchie toewens. Op de bijeenkomst waren vooral vertegenwoordigers van vzw’s aanwezig die misschien maar een flintertje van hun met-project-subsidies-betaalde tijd aan deze zaak willen of kunnen spenderen. Zij werden uitgenodigd voor vervolgdagen en brainstormsessies over mogelijke acties, welke niet open stonden voor bijdragen van particuliere enthousiastelingen zoals ik, een gemiste kans als je het mij vraagt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *